Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä on Laskim (y-tunnus: 2129411-6, yhteystiedot: laskim@laskim.fi)

Asiakkailta kerätään:
- nimi
- postiosoite
- puhelinumero
- sähköpostiosoite

Fi-verkkotunnusta varten yksityisasiakkaalta pyydetään ja talletetaan henkilötunnus. Tämä tieto poistetaan rekisteristä heti kun verkkotunnus on tilattu.

Tietoja käytetään:
- laskutukseen
- tuotteiden tilaukseen
- asiakassuhteen hoitoon
- lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen

Asiakastietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhtiön ja asiakkaan välinen sopimus.

Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden loppuun asti ja tilikauden tositteet (mm. lähetetyt laskut) ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Laskim:n palvelimella ohjelmat keräävät lokitietoa. Lokitiedot sisältävät IP-osoitteita ja sähköpostiosoitteita. Tietoja käytetään tietoturvan takaamiseksi ja vianmääritykseen. Tietoja säilytetään maksimissaan puoli vuotta.

Laskim ei luovuta asiakas- eikä palvelimen lokitietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet ( https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi ):
- saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
- saada pääsy tietoihin
- oikaista tietoja
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- vastustaa tietojen käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:
- tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
- milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti, eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Laskim ei käsittele suoraan asiakkaan palvelimelle tallettamia tietoja tai sähköposteja. Palvelimen levyistä otetaan varmuuskopioita ja niitä säilytetään yksi vuosi. Varmuuskopiointi tehdään kaikille tiedostoille kerralla, eikä siinä käsitellä tai tarkastella yksittäisten tiedostojen sisältöjä.